De Houding ten opzichte van Homoseksualiteit op Cyprus

August 26, 2023

Homoseksualiteit is een onderwerp dat wereldwijd veel discussie oproept en waar de houding ten opzichte ervan sterk kan verschillen van land tot land. In dit artikel gaan we dieper in op de houding ten opzichte van homoseksualiteit op het prachtige eiland Cyprus.

Legaal kader

Op Cyprus werd homoseksualiteit gelegaliseerd in 1998. Artikel 171 van het Wetboek van Strafrecht, dat betrekking had op "onnatuurlijke seksuele omgang", werd toen herzien. Seksuele relaties tussen volwassenen van hetzelfde geslacht zijn momenteel legaal op het eiland.

Weg naar acceptatie

Hoewel homoseksualiteit nu legaal is op Cyprus, is de weg naar volledige acceptatie nog niet voltooid. De overwegend conservatieve en religieuze samenleving heeft het voor leden van de LGBTQ+-gemeenschap soms nog steeds moeilijk gemaakt om openlijk voor hun seksuele geaardheid uit te komen.

Er zijn echter positieve ontwikkelingen gaande. Het aantal LGBTQ+-evenementen en -organisaties op het eiland is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Pride-parades worden georganiseerd, er zijn ondersteunende gemeenschappen opgezet en er is meer aandacht voor de rechten van LGBTQ+-personen.

De rol van de kerk

De orthodoxe kerk speelt een belangrijke rol in de Cypriotische samenleving en heeft over het algemeen een conservatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. De kerk erkent het bestaan van homoseksualiteit, maar beschouwt het als een zonde. Dit heeft invloed gehad op de publieke opinie en heeft bijgedragen aan de moeilijkheden die LGBTQ+-personen soms ervaren.

Recente ontwikkelingen

In 2020 heeft het Cypriotische parlement een nieuwe wet aangenomen die discriminatie op grond van seksuele geaardheid verbiedt. Deze wet is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd voor gelijke rechten en bescherming van de LGBTQ+-gemeenschap.

Daarnaast heeft het Cypriotische Hooggerechtshof in 2021 geoordeeld dat homoseksuele koppels het recht hebben om geregistreerd partnerschap aan te gaan, waarmee ze toegang krijgen tot enkele van de wettelijke rechten en beschermingen die voorheen alleen voor heteroseksuele koppels waren gereserveerd.

Toerisme en LGBTQ+-vriendelijkheid

Cyprus is een populaire toeristische bestemming en heeft de afgelopen jaren geprobeerd om zichzelf te profileren als een LGBTQ+-vriendelijke bestemming. Er zijn steeds meer hotels, restaurants en bars die specifieke diensten en evenementen aanbieden gericht op de LGBTQ+-gemeenschap.

Conclusie

De houding ten opzichte van homoseksualiteit op Cyprus is de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Hoewel homoseksualiteit nu legaal is en er positieve ontwikkelingen zijn op het gebied van rechten en acceptatie, speelt de conservatieve invloed van de kerk nog steeds een rol en zijn er nog altijd uitdagingen voor LGBTQ+-personen.

Desondanks blijft Cyprus vooruitgang boeken, en met steeds meer steun voor de LGBTQ+-gemeenschap en inspanningen om het toerisme LGBTQ+-vriendelijker te maken, heeft het eiland de potentie om uit te groeien tot een inclusievere en accepterende samenleving.

Read also

De Standpunt over Homoseksualiteit in de Seychellen
De Stand van Homoseksualiteit in Jersey
De Stelling aan Homoseksualiteit in Slowakije
De houding ten opzichte van homoseksualiteit in El Salvador
De houding ten opzichte van homoseksualiteit in Sint-Helena
De houding ten opzichte van homoseksualiteit in Anguilla
Comments
Tags